ให้เช่าคอนโดมิเนียม กรุงเทพมหานคร พญาไท

P29CR2402071 ให้เช่า เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน 9-Centric Scene Phaholyothin 9 1 ห้องนอน 59 ตรม.
P29CR2402071 ให้เช่า เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน 9-Centric Scene Phaholyothin 9 1 ห้องนอน 59 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CR2402071Project Name : เซ็นทริค ซีน พหลโยธิน 9 - Centric Scene Phaholyothin 9Bedroom
พื้นที่  59 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 22,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/02/2024
P29CA2402026 ให้เช่า เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่-The Signature by URBANO 2 ห้องนอน 74 ตรม.
P29CA2402026 ให้เช่า เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่-The Signature by URBANO 2 ห้องนอน 74 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2402026Project Name : เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่ - The Signature by URBANOBedro
พื้นที่  74 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 45,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/02/2024
P29CA2402008 ให้เช่า เดอะ รีเซิร์ฟ พหล-ประดิพัทธ์-The Reserve Phahol - Pradipat 1 ห้องนอน 40 ตรม.
P29CA2402008 ให้เช่า เดอะ รีเซิร์ฟ พหล-ประดิพัทธ์-The Reserve Phahol - Pradipat 1 ห้องนอน 40 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2402008Project Name : เดอะ รีเซิร์ฟ พหล-ประดิพัทธ์ - The Reserve Phahol - PradipatB
พื้นที่  40 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 25,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/02/2024
P29CA2402010 ให้เช่า ริทึ่ม พหล-อารีย์-Rhythm Phahol - Ari 2 ห้องนอน 67 ตรม.
P29CA2402010 ให้เช่า ริทึ่ม พหล-อารีย์-Rhythm Phahol - Ari 2 ห้องนอน 67 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2402010Project Name : ริทึ่ม พหล-อารีย์ - Rhythm Phahol - AriBedroom : 2Bathroom :
พื้นที่  67 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 35,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/02/2024
P29CA2402007 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 2 ห้องนอน 50 ตรม.
P29CA2402007 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 2 ห้องนอน 50 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2402007Project Name : เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น - Centric Ari StationBedroom : 2Bathr
พื้นที่  50 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 28,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/02/2024
P29CA2402006 ให้เช่า ออนนิกซ์ พหลโยธิน-Onyx Phaholyothin 1 ห้องนอน 30 ตรม.
P29CA2402006 ให้เช่า ออนนิกซ์ พหลโยธิน-Onyx Phaholyothin 1 ห้องนอน 30 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2402006Project Name : ออนนิกซ์ พหลโยธิน - Onyx PhaholyothinBedroom : 1Bathroom : 1A
พื้นที่  30 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 16,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/02/2024
P29CR2402012 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 1 ห้องนอน 33 ตรม.
P29CR2402012 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 1 ห้องนอน 33 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CR2402012Project Name : เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น - Centric Ari StationBedroom : 1Bathr
พื้นที่  33 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 20,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/02/2024
P29CR2402037 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 1 ห้องนอน 34 ตรม.
P29CR2402037 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 1 ห้องนอน 34 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CR2402037Project Name : เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น - Centric Ari StationBedroom : 1Bathr
พื้นที่  34 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 22,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/02/2024
P29CA2402025 ให้เช่า เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่-The Signature by URBANO 2 ห้องนอน 56 ตรม.
P29CA2402025 ให้เช่า เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่-The Signature by URBANO 2 ห้องนอน 56 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2402025Project Name : เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่ - The Signature by URBANOBedro
พื้นที่  56 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 36,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/02/2024
P29CA2401022 ให้เช่า ริทึ่ม พหล-อารีย์-Rhythm Phahol - Ari 2 ห้องนอน 66 ตรม.
P29CA2401022 ให้เช่า ริทึ่ม พหล-อารีย์-Rhythm Phahol - Ari 2 ห้องนอน 66 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2401022Project Name : ริทึ่ม พหล-อารีย์ - Rhythm Phahol - AriBedroom : 2Bathroom :
พื้นที่  66 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 31,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/02/2024
P29CR2312051 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 2 ห้องนอน 50 ตรม.
P29CR2312051 ให้เช่า เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น-Centric Ari Station 2 ห้องนอน 50 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CR2312051Project Name : เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น - Centric Ari StationBedroom : 2Bathr
พื้นที่  50 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 22,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/02/2024
P29CR2401080 ให้เช่า ออนนิกซ์ พหลโยธิน-Onyx Phaholyothin 2 ห้องนอน 63 ตรม.
P29CR2401080 ให้เช่า ออนนิกซ์ พหลโยธิน-Onyx Phaholyothin 2 ห้องนอน 63 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CR2401080Project Name : ออนนิกซ์ พหลโยธิน - Onyx PhaholyothinBedroom : 2Bathroom : 2A
พื้นที่  63 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 35,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 19/02/2024
P29CR2401068 ให้เช่า เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์-THE LINE Phahol-Pradipat 1 ห้องนอน 34 ตรม.
P29CR2401068 ให้เช่า เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์-THE LINE Phahol-Pradipat 1 ห้องนอน 34 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CR2401068Project Name : เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ - THE LINE Phahol-PradipatBedroom :
พื้นที่  34 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 18,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 08/02/2024
ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332
ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332
รายละเอียด ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332ปิดประกาศ 19220241335332ปิดป
พื้นที่  34 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 999,999,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 19/02/2024
P29CA2401033 ให้เช่า เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์-THE LINE Phahol-Pradipat 2 ห้องนอน 52 ตรม.
P29CA2401033 ให้เช่า เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์-THE LINE Phahol-Pradipat 2 ห้องนอน 52 ตรม.
รายละเอียด Reference : P29CA2401033Project Name : เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ - THE LINE Phahol-PradipatBedroom :
พื้นที่  52 ตารางเมตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ พญาไท
incubepostsub(0896669464 )
ราคา 35,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 08/02/2024
ลงประกาศใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ ประกาศของฉัน ค้นหาโดยแผนที่ ติดต่อโฆษณา
Facebook  เว็บบอร์ด Mail
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ให้เช่าคอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต