ขายที่ดิน ภูเก็ต ถลาง

ขายที่ดินเปล่า แปลงเล็ก เนื้อที่ 207 ตารางวา เหมาะสำหรับปลูกบ้าน หรือห้องเช่า ตําบลสาคู ภูเก็ต
ขายที่ดินเปล่า แปลงเล็ก เนื้อที่ 207 ตารางวา เหมาะสำหรับปลูกบ้าน หรือห้องเช่า ตําบลสาคู ภูเก็ต
รายละเอียด สนใจติดต่อTel. 089-4800545_____________________รหัส nm62-312ขายที่ดินเปล่า แปลงเล็ก ตําบล สาคู อําเภ
พื้นที่  207 ตารางวา (13,043 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
bbbproperty(0990904194 )
ราคา 2,700,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/10/2019
ขายที่ดิน 12 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 42 ล้าน
ขายที่ดิน 12 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 42 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 12 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 42 ล้าน Reference code :S09CF1401030ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ รา
พื้นที่  999 ตารางวา (42,042 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 42,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 94 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เมืองใหม่ 2.232 ล้าน
ขายที่ดิน 94 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เมืองใหม่ 2.232 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 94 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เมืองใหม่ 2.232 ล้าน Reference code :S09CF1401019ขนาดพื้นที่ 94
พื้นที่  94 ตารางวา (23,750 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 2,232,500 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน33 ไร่ 83 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 330 ล้าน
ขายที่ดิน33 ไร่ 83 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 330 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 33 ไร่ 83 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 330 ล้าน Reference code :S09CF1401001ขนาดพื้นที่
พื้นที่  999 ตารางวา (330,330 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 330,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 17-2-94 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 170 ล้าน
ขายที่ดิน 17-2-94 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 170 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 17-2-94 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 170 ล้าน Reference code :S09CF1401018ขนาดพื้นที่ 1
พื้นที่  999 ตารางวา (170,170 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 170,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 3-1-58 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 61.11 ล้าน
ขายที่ดิน 3-1-58 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 61.11 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 3-1-58 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 61.11 ล้าน Reference code : S09CF1401025ขนาดพื้นที่
พื้นที่  999 ตารางวา (61,171 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 61,110,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 2 ไร่ 89 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 70 ล้าน
ขายที่ดิน  2 ไร่ 89 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 70 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 2 ไร่ 89 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 70 ล้าน Reference code :S09CF1401013ขนาดพื้นที่ 2 ไร
พื้นที่  999 ตารางวา (70,070 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 70,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 1 ไร่ 88 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 67 ล้าน
ขายที่ดิน 1 ไร่ 88 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 67 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 1 ไร่ 88 ตรว. ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 67 ล้าน Reference code :S09CF1401011ขนาดพื้นที่ 1 ไ
พื้นที่  888 ตารางวา (75,450 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 67,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 4-2-55 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 322.77 ล้าน
ขายที่ดิน 4-2-55 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 322.77 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 4-2-55 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. สาคู 322.77 ล้าน Reference code : S09CF1401009ขนาดพื้นที่ 4
พื้นที่  999 ตารางวา (323,093 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 322,770,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 5-2-37 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 465 ล้าน
ขายที่ดิน 5-2-37 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 465 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 5-2-37 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 465 ล้าน Reference code :S09CF1401028ขนาดพื้นที่
พื้นที่  999 ตารางวา (465,465 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 465,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 17-2-63 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ศรีสุนทร 1,560 ล้าน
ขายที่ดิน 17-2-63 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ศรีสุนทร 1,560 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 17-2-63 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ศรีสุนทร 1,560 ล้าน Reference code :S09CF1401003ขนาดพื้นที่
พื้นที่  999 ตารางวา (1,001,001 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 999,999,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 11-2-34 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 1,390.2 ล้าน
ขายที่ดิน 11-2-34 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 1,390.2 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 11-2-34 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. เชิงทะเล 1,390 ล้าน Reference code :S09CF1401010ขนาดพื้นที
พื้นที่  999 ตารางวา (1,001,001 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 999,999,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดิน 17-3-27.7 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 4,632.255 ล้าน
ขายที่ดิน 17-3-27.7 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 4,632.255 ล้าน
รายละเอียด ขายที่ดิน 17-3-27.7 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 4,632 ล้าน Reference code : S09CF1401005ขนาดพื้นท
พื้นที่  999 ตารางวา (463,718 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 463,255,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/10/2019
ขายที่ดินสวยภูเก็ต เนื้อที่ 4-0-25 ไร่ ถนนป่าสักซอย 6 กับซอย 8 ตำบลเชิงทะเล
ขายที่ดินสวยภูเก็ต เนื้อที่ 4-0-25 ไร่ ถนนป่าสักซอย 6 กับซอย 8 ตำบลเชิงทะเล
รายละเอียด ขายที่ดินสวยภูเก็ต เนื้อที่ 4-0-25 ไร่ ถนนป่าสักซอย 6 กับซอย 8 ตำบลเชิงทะเลที่ดินตั้งอยู่ระหว่าง ถ
พื้นที่  999 ตารางวา (49,049 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
zion(0824522890 )
ราคา 49,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 02/10/2019
S09CF1401030 ขายที่ดิน 12 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว ไร่ล่ะ 3.5 ล้าน
S09CF1401030 ขายที่ดิน 12 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว ไร่ล่ะ 3.5 ล้าน
รายละเอียด \"ขายที่ดิน 12 ไร่ ภูเก็ต อ. ถลาง ต. ไม้ขาว 3.5 ล้าน Reference code :S09CF1401030ขนาดพื้นที่ 1
พื้นที่  999 ตารางวา (3,503 บาท/ตารางวา)
จังหวัด ภูเก็ต  อำเภอ ถลาง
incubeauto(0983392461 )
ราคา 3,500,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 15/09/2019
ลงประกาศใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ ประกาศของฉัน ค้นหาโดยแผนที่ ติดต่อโฆษณา
Facebook  เว็บบอร์ด Mail
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต