ขายบ้านเดี่ยว

ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดเช้าบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14227
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดเช้าบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14227
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-14227ราคาขาย 2,805,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 957.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  957 ตารางวา (2,931 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ กุฉินารายณ์
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 2,805,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 08/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14864
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14864
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-14864ราคาขาย 4,337,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 1600.00 ตร.ว.- พื้น
พื้นที่  999 ตารางวา (4,341 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ ดอนจาน
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 4,337,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 08/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-09345
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-09345
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-09345ราคาขาย 8,306,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 500.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  500 ตารางวา (16,612 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ หนองกุงศรี
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 8,306,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 08/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดเช้าบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-10648
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดเช้าบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-10648
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-10648ราคาขาย 1,191,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 69.00 ตร.ว.- พื้นที
พื้นที่  69 ตารางวา (17,260 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ กุฉินารายณ์
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 1,191,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 08/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ PKK02-10231
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  PKK02-10231
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-10231ราคาขาย 1,355,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 157.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  157 ตารางวา (8,630 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ กมลาไสย
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 1,355,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดคนเดิน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-13247
ขายบ้านเดี่ยวใกล้ตลาดคนเดิน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-13247
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-13247ราคาขาย 1,211,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 376.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  376 ตารางวา (3,220 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ ยางตลาด
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 1,211,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14334
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลศรีธาตุ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  PKK02-14334
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-14334ราคาขาย 4,023,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 1909.00 ตร.ว.- พื้น
พื้นที่  999 ตารางวา (4,027 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ ท่าคันโท
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 4,023,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
บ้านเดี่ยวใกล้บ้านสวนมินิมาร์ท อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14337
บ้านเดี่ยวใกล้บ้านสวนมินิมาร์ท อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14337
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-14337ราคาขาย 2,018,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 361.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  361 ตารางวา (5,590 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ ยางตลาด
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 2,018,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัส โกเฟรช อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14245
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัส โกเฟรช อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14245
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-14245ราคาขาย 1,239,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 147.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  147 ตารางวา (8,428 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ ยางตลาด
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 1,239,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14246
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โรงพยาบาลสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-14246
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-14246ราคาขาย 5,553,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 746.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  746 ตารางวา (7,443 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ สามชัย
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 5,553,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัส โกเฟรช อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-11479
ขายบ้านเดี่ยวใกล้โลตัส โกเฟรช อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ PKK02-11479
รายละเอียด รายละเอียดเพิ่มเติมCode ID : PKK02-11479ราคาขาย 1,109,000 บาท- ขนาดพื้นที่ : 294.00 ตร.ว.- พื้นท
พื้นที่  294 ตารางวา (3,772 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กาฬสินธุ์  อำเภอ ยางตลาด
panayakiddee2(0969324624 )
ราคา 1,109,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
BS634 ขายบ้านเดี่ยวโครงการหรู นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ขายบ้านเปล่า บ้านทิศใต้
BS634 ขายบ้านเดี่ยวโครงการหรู นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา  ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า กรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ขายบ้านเปล่า บ้านทิศใต้
รายละเอียด BS634 ขายบ้านเดี่ยวโครงการหรู นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา Narasiri Krungthepkreetha ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้
พื้นที่  148 ตารางวา (608,108 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ สวนหลวง
bhproperty(0945695997 )
ราคา 90,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
BH1400 ให้เช่า-ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มากๆ 2ชั้น โครงการบ้านปิ่นเกล้า golden heritage 5ห้องนอน 4ห้องน้ำ ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน
BH1400 ให้เช่า-ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มากๆ 2ชั้น โครงการบ้านปิ่นเกล้า golden heritage 5ห้องนอน 4ห้องน้ำ  ถนนราชพฤกษ์  เขตตลิ่งชัน
รายละเอียด BH1400 ให้เช่า-ขายบ้านเดี่ยวหลังใหญ่มากๆ 2ชั้น โครงการบ้านปิ่นเกล้า golden heritage 5ห้องนอน 4ห้องน้
พื้นที่  150 ตารางวา (1,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ ตลิ่งชัน
bhproperty(0945695997 )
ราคา 150,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
WW231 ขาย บ้านเดี่ยวหรู Villa Arcadia ศรีนครินทร์ ใกล้เมกะบางนา
WW231 ขาย บ้านเดี่ยวหรู Villa Arcadia ศรีนครินทร์ ใกล้เมกะบางนา
รายละเอียด WW231 ขาย บ้านเดี่ยวหรู Villa Arcadia ศรีนครินทร์ ใกล้เมกะบางนาราคา 10,900,000 บาทรายละเอียด- ใช้สอย
พื้นที่  80 ตารางวา (136,250 บาท/ตารางวา)
จังหวัด สมุทรปราการ  อำเภอ บางพลี
willing(0951642956 )
ราคา 10,900,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
WW227 ขาย บ้านเดี่ยว สองชั้น แปลงหัวมุม ซอยวิภาวดี20
WW227 ขาย บ้านเดี่ยว สองชั้น แปลงหัวมุม ซอยวิภาวดี20
รายละเอียด WW227 ขาย บ้านเดี่ยวสองชั้นแปลงหัวมุม ซอยวิภาวดี20ราคา 25,000,000 บาทข้อมูลเบื้องต้น.เนื้อที่ดิน 67.
พื้นที่  67 ตารางวา (373,134 บาท/ตารางวา)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ จตุจักร
willing(0951642956 )
ราคา 25,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 07/06/2023
ลงประกาศใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ ประกาศของฉัน ค้นหาโดยแผนที่ ติดต่อโฆษณา
Facebook  เว็บบอร์ด Mail
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ขายบ้านเดี่ยวใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด