ให้เช่าอาคารพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร คลองสามวา

มีนบุรี คลองสามวา หทัยราษฎร์ เลียบคลอง รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 4นอน 16ตรว. 256ตรม.
 มีนบุรี คลองสามวา หทัยราษฎร์ เลียบคลอง รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น  4นอน 16ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด 16ตรว นิมิตรใหม่ คลองสามวา เลียบคลองสอง มีนบุรี หทัยราษฎร์ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 4นอน
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
ningkrab(0805735582 )
ราคา 16,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
รีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 16ตรว. 512ตรม.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
รีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 16ตรว. 512ตรม.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
รายละเอียด นิมิตรใหม่ ตลาดหทัยมิตร เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 2คูหา เชื่อมกัน 8นอน 32ตรว.
พื้นที่  32 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
ningkrab(0805735582 )
ราคา 53,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น รีโนเวทใหม่ 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 16ตรว. 512ตรม.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น รีโนเวทใหม่  2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 16ตรว. 512ตรม.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
รายละเอียด ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ นิมิตรใหม่2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 51
พื้นที่  32 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
ningkrab(0805735582 )
ราคา 53,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ มีนบุรี รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 4นอน 16ตรว. 256ตรม.
คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ มีนบุรี รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น  4นอน 16ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด คลองสามวา นิมิตรใหม่ เลียบคลองสอง มีนบุรี หทัยราษฎร์ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 4นอน 16ตร
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
ningkrab(0805735582 )
ราคา 16,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ รีโนเวทใหม่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 256ตรม.
ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ รีโนเวทใหม่  4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด 2คูหาเชื่อมกันเลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ นิมิตรใหม่ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 8นอน 32ตรว. 51
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
prayat(0950294032 )
ราคา 53,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
16ตรว. 512ตรมรีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
 16ตรว. 512ตรมรีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
รายละเอียด เลียบคลองสอง ตลาดหทัยมิตร หทัยราษฎร์ นิมิตรใหม่ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 5
พื้นที่  32 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
prayat(0950294032 )
ราคา 53,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ มีนบุรี 4นอน 16ตรว. 256ตรม.
รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ มีนบุรี  4นอน 16ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด คลองสามวา ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 4นอน 16ตรว.มิตรใหม่ เลียบคลองสอง มีนบุรี หทัยราษฎร์ ตลาดหทัยมิตร
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
prayat(0950294032 )
ราคา 16,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
รีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 16ตรว. 512ตรม.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
รีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 16ตรว. 512ตรม.เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์
รายละเอียด เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ นิมิตรใหม่ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 5
พื้นที่  32 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
nsandsknestate(0947954089 )
ราคา 53,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 31/07/2022
เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ รีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 256ตรม.
เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ รีโนเวทใหม่ ซาฟารีเวิลด์ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ นิมิตรใหม่ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 2คูหาเชื่อมกัน 8นอน 32ตรว. 5
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
nsandsknestate(0947954089 )
ราคา 53,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 30/07/2022
มีนบุรี คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 4นอน 16ตรว. 256ตรม.
มีนบุรี คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น  4นอน 16ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด มีนบุรี คลองสามวา นิมิตรใหม่ เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 4นอน 16ตร
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
nsandsknestate(0947954089 )
ราคา 16,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 30/07/2022
คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ มีนบุรี รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น 4นอน 16ตรว. 256ตรม.
คลองสามวา เลียบคลองสอง หทัยราษฎร์ มีนบุรี รีโนเวทใหม่ ติดถ.ใหญ่ 4ชั้น  4นอน 16ตรว. 256ตรม.
รายละเอียด คลองสามวา นิมิตรใหม่ เลียบคลองสอง มีนบุรี หทัยราษฎร์ ตลาดหทัยมิตร ให้เช่า อ.พาณิชย์ 4ชั้น 4นอน 16ตร
พื้นที่  16 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
nsandsknestate(0947954089 )
ราคา 16,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 30/07/2022
Lotus ทาสีตกแต่งใหม่ พระยาสุเรนทร์24-34 3นอน 3น้ำ 2จอดรถ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา109
Lotus ทาสีตกแต่งใหม่ พระยาสุเรนทร์24-34 3นอน 3น้ำ 2จอดรถ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา109
รายละเอียด Lotus 7-11 24 ตรว.รามอินทรา 109 พระยาสุเรนทร์24-34 11,998 B-M 3นอน 3น้ำ 2ที่จอดรถ 320 ตรม.ภายในทาสี
พื้นที่  24 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
prayat(0950294032 )
ราคา 11,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 02/07/2022
uxnpพระยาสุเรนทร์24-34 3นอน 3น้ำ 2จอดรถ Lotus ทาสีตกแต่ง ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา109
uxnpพระยาสุเรนทร์24-34 3นอน 3น้ำ 2จอดรถ Lotus ทาสีตกแต่ง ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา109
รายละเอียด 2ที่จอดรถ Lotus 7-11 24 ตรว.รามอินทรา 109 พระยาสุเรนทร์24-34 11,998 B-M 3นอน 3น้ำ 320 ตรม.ภายในทาสี
พื้นที่  24 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
ningkrab(0805735582 )
ราคา 11,998 บาท
แก้ไขล่าสุด 02/07/2022
รามอินทรา109 พระยาสุเรนทร์24-34 3นอนทาสีตกแต่งใหม่ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น 3น้ำ 2จอดรถ Lotus
รามอินทรา109 พระยาสุเรนทร์24-34 3นอนทาสีตกแต่งใหม่ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น 3น้ำ 2จอดรถ Lotus
รายละเอียด ให้เช่า ตึกอ.พาณิชย์ 3.5ชั้น ภายในทาสีตกแต่งใหม่ รามอินทรา 109 พระยาสุเรนทร์24-34 11,999 B-M 3นอน 3
พื้นที่  24 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
ningkrab(0805735582 )
ราคา 11,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 02/07/2022
ทาสีตกแต่งใหม่ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา109 พระยาสุเรนทร์24-34 3นอน 3น้ำ 2จอดรถ Lotus
ทาสีตกแต่งใหม่ ให้เช่า อ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา109 พระยาสุเรนทร์24-34 3นอน 3น้ำ 2จอดรถ Lotus
รายละเอียด ภายในทาสีตกแต่งใหม่ ให้เช่า ตึกอ.พาณิชย์ 3.5ชั้น รามอินทรา 109 พระยาสุเรนทร์24-34 11,999 B-M 3นอน
พื้นที่  24 ตารางวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  อำเภอ คลองสามวา
nsandsknestate(0947954089 )
ราคา 11,999 บาท
แก้ไขล่าสุด 01/07/2022
ลงประกาศใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ ประกาศของฉัน ค้นหาโดยแผนที่ ติดต่อโฆษณา
Facebook  เว็บบอร์ด Mail
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ให้เช่าอาคารพาณิชย์ใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต