ขายที่ดิน พิษณุโลก วังทอง

ขายที่ดิน 20 ไร่ บ้านคลองเป็ด ต วังพิกุล อ วังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 20 ไร่ บ้านคลองเป็ด ต วังพิกุล อ วังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 20 ไร่ บ้านคลองเป็ด ทางเข้ามาจากสี่แยกอืนโดจีน ขนส่งใหม่ 3 กม เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านคลองเป็ด 5
พื้นที่  999 ตารางวา (180 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 180,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2019
ขายที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน บ้านทางลัด ตำบลแม่ละกา อำเภอวังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน บ้านทางลัด ตำบลแม่ละกา อำเภอวังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน บ้านทางลัด ถนนเส้นอินโดจีน ขนส่งใหม่ ทางเข้าเลยสี่แยกอินโดจีน 4 กม เข้าหมู่บ้า
พื้นที่  999 ตารางวา (350 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 350,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2019
ขายที่ดิน 10 ไร่ บ้านคลองเป็ด ต แม่ระกา อำเภอ วังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 10 ไร่ บ้านคลองเป็ด ต แม่ระกา อำเภอ วังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 10 ไร่ บ้านคลองเป็ด ทางเข้าเลยสี่แยกอินโดจีน ขนส่งใหม่ 4 กม เลี้ยวซ้ายเข้าหมู่บ้านคลองเป็ด
พื้นที่  999 ตารางวา (350 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 350,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2019
ขายที่ดิน 19 ไร่ เหมาะสำหรับทำไร่ทำสวนทำนา ต แม่ระกา อ วังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 19 ไร่  เหมาะสำหรับทำไร่ทำสวนทำนา ต แม่ระกา อ วังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 19 ไร่ ทางเข้าเลยโรงเนียนวังนำใส 3 กม เลี้ยวซ้ายเข้า 4 กม ถึงที่ดินเหมาะสำหรับทำไร่ทำสวนทำ
พื้นที่  999 ตารางวา (150 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 150,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2019
ขายที่ดิน 12 ไร่ บ้านทางลัด ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 12 ไร่ บ้านทางลัด ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 12 ไร่ เลยโรงเรียนวัดทางลัด 500 เมตร ทางเข้าเลยสี่เเยกอินโดจีน ขนส่งใหม่ 4 กม เลี้ยวซ้ายเข
พื้นที่  999 ตารางวา (180 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 180,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2019
ขายที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน บ้านวังเป็ด ต วังพิกุล อ วังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน บ้านวังเป็ด ต วังพิกุล อ วังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 2 ไร่ 1 งาน บ้านวังเป็ด ทางเช้าห่างจากสี่แยกอินโดจีน 4 กม เข้ามาถึงที่ดิน 8 กม. ถมปลูกบ้าน
พื้นที่  900 ตารางวา (200 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 180,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 20/09/2019
ขายที่ดิน 235 ตาราง ถมแล้ว นำไฟถึง ต แม่ระกา อ วังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 235 ตาราง ถมแล้ว นำไฟถึง ต แม่ระกา อ วังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 235 ตาราง ถมแล้ว นำไฟถึง หน้าบึงตกปลาวังนำใส ทางไปบ้านบึงพระขาย1, 100, 000ต แม่ระกา อ วังท
พื้นที่  235 ตารางวา (4,680 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 1,100,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 18/09/2019
ขายที่ดิน 19 ไร่ บ้านวังนำไส อ วังทอง จ พิษณุโลก
ขายที่ดิน 19 ไร่   บ้านวังนำไส   อ วังทอง จ พิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน 19 ไร่ บ้านวังนำไส โค้งตเม่ระกา อ วังทองขายไร่ละ 180, 000 ถนนเส้น บ้านบึงพระ วังนำใส จ พิษ
พื้นที่  999 ตารางวา (180 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 180,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 17/09/2019
ขายที่ดินพร้อมบ้าน1ไร่ ขาย950,000 หมู3 ตหนองพระ อวังทอง จพิษณุโลก
ขายที่ดินพร้อมบ้าน1ไร่ ขาย950,000 หมู3 ตหนองพระ อวังทอง จพิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดินพร้อมบ้าน1ไร่ ขาย950,000 หมู3 ตหนองพระ อวังทอง จพิษณุโลก ทางเข้าห่างจากอำเภอวังทองเส้นสากเห
พื้นที่  400 ตารางวา (2,375 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 950,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 11/09/2019
ขายที่ดินพร้อมสวนยาง 20-0-26 ไร่ พร้อมสวนยางพร้อมกรีด ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขายที่ดินพร้อมสวนยาง 20-0-26 ไร่ พร้อมสวนยางพร้อมกรีด ต.แก่งโสภา  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
รายละเอียด 1908ACL0709 ขายที่ดินพร้อมสวนยาง 20-0-26 ไร่ หน้ากว้าง 111 เมตร ลึก 284 เมตร เป็นที่ดินแปลงใหญ่ขายพร
พื้นที่  999 ตารางวา (6,006 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage(0954615256 )
ราคา 6,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 04/09/2019
ขายที่ดิน ขนาด 1-2-26.8 ไร่ น้ำ-ไฟฟ้าเข้าถึง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ขายที่ดิน ขนาด  1-2-26.8  ไร่ น้ำ-ไฟฟ้าเข้าถึง  ต.วังพิกุล  อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก
รายละเอียด 1908ACL0704 : ขายที่ดิน ขนาด 1-2-26.8 ไร่ หน้ากว้าง 35 เมตร ลึก 75 เมตร สภาพแวดล้อมรอบข้
พื้นที่  626 ตารางวา (3,674 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage(0954615256 )
ราคา 2,300,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 04/09/2019
ขายที่ดิน33ไร่บ้านดงไผ่ทางเข้าห่างอินโดจีน3กม ตวังพิกุลอวังทองจพิษณุโลก
ขายที่ดิน33ไร่บ้านดงไผ่ทางเข้าห่างอินโดจีน3กม ตวังพิกุลอวังทองจพิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน33ไร่บ้านดงไผ่ทางเข้าห่างอินโดจีน3กมเลี้ยวขวาเข้ามา1กมขายไร่ละ1,400,000ตวังพิกุลอวังทองจพิษ
พื้นที่  999 ตารางวา (1,401 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 1,400,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 19/08/2019
ขายที่ดิน4ไร่ถนนติดสองด้านบ้านดงไผ่ห่างสี่แยกอินโดจีน ตวังพิกุลอวังทองจพิษณุโลก
ขายที่ดิน4ไร่ถนนติดสองด้านบ้านดงไผ่ห่างสี่แยกอินโดจีน ตวังพิกุลอวังทองจพิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน4ไร่ถนนติดสองด้านบ้านดงไผ่ห่างสี่แยกอินโดจีน4กมถนนเส้นอินโดจีนขนส่งใหม่ไร่ละ800,000ตวังพิกุ
พื้นที่  999 ตารางวา (800 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 800,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 19/08/2019
ขายที่ดิน6ไร่ถนนเส้นอินโดจีนขนส่งใหม่3กมเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านดงไผ่ ตวังพิกุลอวังทองจพิษณุโลก
ขายที่ดิน6ไร่ถนนเส้นอินโดจีนขนส่งใหม่3กมเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านดงไผ่ ตวังพิกุลอวังทองจพิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน6ไร่ถนนเส้นอินโดจีนขนส่งใหม่3กมเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านดงไผ่ขายไร่ละ750,000ตวังพิกุลอวังทองจพิ
พื้นที่  999 ตารางวา (750 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 750,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 19/08/2019
ขายที่ดิน2ไร่2งานหน้ากว้าง40เมตรบ้านดงข่อยเลยสี่แยกอินโดจีน ตวังพิกุลอเมืองจพิษณุโลก
ขายที่ดิน2ไร่2งานหน้ากว้าง40เมตรบ้านดงข่อยเลยสี่แยกอินโดจีน ตวังพิกุลอเมืองจพิษณุโลก
รายละเอียด ขายที่ดิน2ไร่2งานหน้ากว้าง40เมตรบ้านดงข่อยเลยสี่แยกอินโดจีน3กมเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน1กมขาย4,000,000ตวังพ
พื้นที่  999 ตารางวา (4,004 บาท/ตารางวา)
จังหวัด พิษณุโลก  อำเภอ วังทอง
advantage1(0829429256 )
ราคา 4,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 19/08/2019
ลงประกาศใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ ประกาศของฉัน ค้นหาโดยแผนที่ ติดต่อโฆษณา
Facebook  เว็บบอร์ด Mail
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต