ติดต่อ เจ้าหน้าที่/ลงโฆษณา

สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่  ชื่อ หรือติดต่อที่ admin@home2all.com

รหัสป้ายโฆษณา หน้าที่แสดง ขนาดป้าย ลักษณะการแสดงผลแบบสุ่ม*
(แบนเนอร์ที่แสดง / แบนเนอร์ทั้งหมด)
ราคา/แบนเนอร์/เดือน
Head ทุกหน้า  1000x120 1/2 7,000
Right ทุกหน้า  336x336 1/1 4000
Content ทุกหน้า  728x90 1/2 3000
Content2 เฉพาะหน้าแรก 728x90 1/1 1000
Fix-Ads ทุกหน้า ยกเว้นเว็บบอร์ด ข้อความละรูป 1/5 700

 

*ลักษณะการแสดงผลแบบสุ่ม(แบนเนอร์ที่แสดง/แบนเนอร์ทั้งหมด) หมายถึงเว็บจะทำการสุ่ม"แบนเนอร์ทั้งหมด"มาแสดงตามจำนวน"แบนเนอร์ที่แสดง" เช่น 2/4 หมายถึง เว็บมีแบนเนอร์ทั้งหมด 4 แต่เลือกมาแสดง 2 แบนเนอร์

การโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อชื่อ
ชื่อ ธนาคารกรุงเทพ - ออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว เลขที่บัญชีธนาคาร 129-5-50996-0
สำคัญ! เมื่อโอนเงินเข้ามาแล้ว ต้องแจ้งให้ทางเราทราบด้วย ที่ ชื่อ หรือติดต่อที่ admin@home2all.com ครับ

ตำแหน่งโฆษณา

โฆษณา