ขายที่ดิน จันทบุรี เมืองจันทบุรี

P12LR2108001 ขายที่ดิน ท่าหลวง จันทบุรี 5-0-54.0 ไร่ 10 ล้าน
P12LR2108001 ขายที่ดิน ท่าหลวง จันทบุรี 5-0-54.0  ไร่ 10 ล้าน
รายละเอียด "Reference : P12LR2108001 ขายที่ดิน 5 ไร่ 54 ตารางวา-พิกัดที่ดิน ตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจัน
พื้นที่  999 ตารางวา (10,010 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 10,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 28/09/2021
P12LR2109002 ขายที่ดิน บางกะจะ จันทบุรี 7-1-58.0 ไร่ 7 ล้านบาท
P12LR2109002 ขายที่ดิน บางกะจะ จันทบุรี 7-1-58.0 ไร่ 7 ล้านบาท
รายละเอียด Reference : P12LR2109002 ที่ดินสวย 7 ไร่ติดริมน้ำตำบลบางกะจะ-ที่สวยติดริมน้ำเหมาะแก่การสร้างบ้านพัก,
พื้นที่  999 ตารางวา (7,007 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 7,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 28/09/2021
A60LR2101005 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
A60LR2101005 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101005ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 1 ไร่ (B2)-ถนนระหว่างที่กว้าง 5 เมตร-ที่ดินติดถนน 2
พื้นที่  400 ตารางวา (12,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 5,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 27/09/2021
A60LR2101004 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
A60LR2101004 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101004ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 1 ไร่ (B1)-ถนนระหว่างที่กว้าง 5 เมตร-ที่ดินติดถนน 2
พื้นที่  400 ตารางวา (12,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 5,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 27/09/2021
A60LR2101003 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101003 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101003ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A3)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 27/09/2021
A60LR2101002 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101002 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101002ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A1)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 27/09/2021
A60LR2101001 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101001 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101001ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A2)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 27/09/2021
A60LR2101005 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
A60LR2101005 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101005ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 1 ไร่ (B2)-ถนนระหว่างที่กว้าง 5 เมตร-ที่ดินติดถนน 2
พื้นที่  400 ตารางวา (12,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 5,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/09/2021
A60LR2101004 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
A60LR2101004 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101004ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 1 ไร่ (B1)-ถนนระหว่างที่กว้าง 5 เมตร-ที่ดินติดถนน 2
พื้นที่  400 ตารางวา (12,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 5,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/09/2021
A60LR2101003 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101003 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101003ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A3)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/09/2021
A60LR2101002 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101002 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101002ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A1)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/09/2021
A60LR2101001 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101001 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101001ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A2)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 24/09/2021
A60LR2101005 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
A60LR2101005 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101005ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 1 ไร่ (B2)-ถนนระหว่างที่กว้าง 5 เมตร-ที่ดินติดถนน 2
พื้นที่  400 ตารางวา (12,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 5,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2021
A60LR2101004 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
A60LR2101004 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 1-0-0.0 ไร่ 5 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101004ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 1 ไร่ (B1)-ถนนระหว่างที่กว้าง 5 เมตร-ที่ดินติดถนน 2
พื้นที่  400 ตารางวา (12,500 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 5,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2021
A60LR2101003 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
A60LR2101003 ขายที่ดิน ท่าช้าง จันทบุรี 0-1-0.0 ไร่ 1 ล้าน
รายละเอียด Reference : A60LR2101003ขายที่ดินถมแล้ว เนื้อที่ 100 ตารางวา (A3)-เหมาะสำหรับสร้างบ้าน-ถนนระหว่างที่
พื้นที่  100 ตารางวา (10,000 บาท/ตารางวา)
จังหวัด จันทบุรี  อำเภอ เมืองจันทบุรี
incubeauto(0983392461 )
ราคา 1,000,000 บาท
แก้ไขล่าสุด 23/09/2021
ลงประกาศใหม่ สมัครสมาชิกใหม่ ประกาศของฉัน ค้นหาโดยแผนที่ ติดต่อโฆษณา
Facebook  เว็บบอร์ด Mail
ประกาศตามแนวรถไฟฟ้า
BTS รถไฟฟ้า BTS
MRT รถไฟฟ้า MRT

ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้าล่าสุด

ประกาศยอดฮิต